Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

ShaderFX 3D-shading

Opprett avanserte HLSL-, GLSL- og CgFX viewport-skygger med sanntids visuell skyggeredigering i ShaderFX. Opprett shadernettverk ved å koble sammen ulike noder med en klikk-og-dra-arbeidsflyt. Velg flyttallverdier, matematiske operasjoner, teksturkart, normalkart og fargenoder. Visualiser materialer i sanntid og bor deg inn til det innerste indre i hver enkelt node.