Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Kollisjonsoppdagelse og interferenskontroll

NAVISWORKS MANAGE

Forutse og unngå potensielle kollisjoner og problemer med interferens før bygging, for å redusere kostbare forsinkelser og omarbeid.

  • Utfør tester for kollisjonsoppdagelse mot angitt geometri for å oppdage og løse konflikter.
  • Kontroller som-utført-data fra laserskanning mot 3D-design.
  • Åpne gjeldende kollisjon i flere originale designprogramvareprogrammer.
  • Vis kollisjoner i kontekst med geometrien i modellen, og i forbindelse med andre kollisjoner.
  • Gjør alle ikke-kolliderende elementer gjennomsiktige for å gjøre det enklere å finne kollisjoner i modellen.
  • Gå mellom kollisjonsresultater for å opprettholde orientering i modellen.
  • Skap hard, klarering eller dupliserte kollisjonstester for å støtte flere koordineringsscenarier.
  • Analyser rom og tid ved knytte kollisjonstester til 5D-simuleringer og objektanimasjoner.
Kollisjonsoppdagelse og interferenskontroll