Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Forbedrede designverktøy

Kommuniser tekniske data bedre med nye alternativer for beregning av anslått belasting, parametertypen Temperaturforskjell og mulighet til å ta i bruk funksjonalitet for beregning av trykkfall ved forgreninger.

Kontroller hvilken metode som brukes til å beregne elektrisk belastning, med alternativer for beregning av anslått belastning. Tilpass innstillingene for beregning av belastning ved enten å legge sammen reell belastning og reaktiv belastning, som er standard metode, eller bruke anslått belastning, som er en enklere metode.

Den nye parametertypen Temperaturforskjell gjør det enklere å utføre designberegninger i seriedefinisjoner. Du kan enkelt beregne Delta T med den nye enhetestype-parameteren, og bruke denne verdien til andre beregninger.

Presenter mer nøyaktige trykkfallsberegninger for kanalsystemer ved å knytte sammen en trykkfallstabell og forgreninger.Deretter beregner Revit trykkfallet langs hovedlinjen og rundt forgreninger.