Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Dokumentasjon for fabrikasjon

Dokumenter layout for modellene mer effektivt, med nye egenskaper for dokumentering av fabrikasjonselementer i Revit. Bruk forbedrede grafiske presentasjoner og parametre for planlegging og merking.

Underkategoriene for fabrikasjonselementer omfatter nå synlighetskontroll for isolasjon og foring, og fabrikasjonselementene respekterer nå innstillinger for skjulte linjer i VVS- og elektrotekniske elementer. Symboler for stigning/senkning som er tildelt tjenester i fabrikasjonsdatabasen, tilordnes automatisk til Rise/Drop-symboler i Revit.