Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Globale parametre

Med den nye funksjonen Globale parametre kan du bygge inn formålet med designen direkte i modellene med dimensjons- og elementparametre som dekker hele prosjektet. Mål dimensjoner og beregn formler som bidrar til å finne dimensjoner og parameterverdier for andre elementer i prosjektet.

Globale parametre utgjør to klasser: drivende parametre overfører sin verdi til element- eller instansparametre. En rapporterende parameter kan hente en verdi fra en dimensjon og bruke den verdien i andre globale parametre, via ligninger.

Bruk likhetsdimensjoner til å begrense dimensjoner, også de som ikke er tilstøtende. Få tilgang til globale parametre med en type-egenskap for et element og med instans- eller typebaserte prosjektparametre.

Automatiser posisjonering av ett element basert på størrelsen til et annet. Bruk Globale parametre til å registrere formelbaserte forhold direkte i en modell.

  • Tildel en global parameter til en gruppe og flytt og sorter globale parametre internt i tildelte grupper
  • Filtrer en tidsplan basert på tilknytning til globale parametre for å finne alle elementer som har tilknytning til globale parametre eller som mangler en tilknytning
  • Overfør globale parametre mellom prosjekter