Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Modernisert tekstlayout og redigering

 Kommuniser design tydeligere med ny og forbedret redigeringsfunksjonalitet og funksjoner som gir bedre kontroll over teksten, blant annet:

  • Rediger direkte i tegneområdet
  • Bytt mellom store og små bokstaver for all tekst
  • Legg til mellomrom i punktlister
  • Lag lister med flere nivåer, innfellinger og tall

Kompatibilitet med måten tekst måles i AutoCAD på, forbedrer kvaliteten på import/eksport av tekst med AutoCAD.