Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Graphical Rebar Constraints Manager

Bruk en forbedret arbeidsflyt for armering med nye verktøy direkte i tegneområdet, som erstatter dialogboksen Rebar Constraints. Plasser standardiserte armeringsjernformer som festes automatisk til tilstøtende armeringsjern, eller begrens dem til vertsflater.

Brukergrensesnittet uthever armeringsjernsegmentene som kan begrenses, og tilgjengelige mål. Feste-begrensningen opprettholdes når du plasserer, flytter, drar eller kopierer armering.