Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Strukturell analytisk modell

Utfør analyse med en automatisk generert analytisk modell mens du skaper en fysisk modell i Revit. Revit inkluderer en fysisk modell til bruk for dokumentasjon og en tilknyttet analytisk modell til bruk for bygningsanalyse og design.

En analytisk modell er en forenklet 3D-representasjon av hele teknikkbeskrivelsen av en strukturell fysisk modell. Den analytiske modellen består av de strukturelle komponentene, geometri, materialegenskaper og laster, som sammen utgjør et konstruksjonssystem og kan eksporteres til analyse- og designapplikasjoner. 

Bruk en strukturell analysemodell mens du oppretter en fysisk modell