Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Verktøy for planlegging av byggefelt

Forme terrenget på konstruksjonsstedet i Revit-miljøet og formidle konseptene for planlegging av konstruksjonsstedet for ingeniørene. Autodesk Site Designer for Revit kjører i programvaren Revit og bruker interne serier, komponenter og overflater, slik at tegningene av konstruksjonsstedet blir en del av hovedmodellen.

 

Du kan modellere alternativer for massefordeling, byggfundamenter, veier, fortauer, parkeringsplasser og støttemurer direkte i Revit.

 

Bruk planleggingsverktøy for å formidle konsepter.