REVIT FOR BYGG OG ANLEGG

BIM-verktøy for byggere, entreprenører og utførere

Bruk Revit® for hvert trinn i et byggeprosjekt, fra konstruksjonsdokumenter til båndklipping.

Egenskaper

Revits nøkkelegenskaper for konstruksjon

Ta mer veloverveide beslutninger

Bruk datarike 3D-modeller til å ta planleggings- og prekonstruksjonsbeslutninger tidligere. Tilpass konstruksjonsmodelleringen til flere bruksområder.


Knytt sammen design og detaljering

Modeller stålforbindelser i større detalj. Bruk verktøy for bedre å koble strukturelt design til enkeltdeler, og bidra til redusert tid frem til fabrikasjon.


Forbered for fabrikasjon

Få tilgang til produktdata og spesifikasjoner i Revit-modeller for å avklare og gå fra designintensjon til produksjon og installering.


Forbedre kommunikasjon

Bruk Revit-modeller til å koordinere operasjoner på stedet, oppdage kollisjoner, sekvensere faser og forbedre effektivitet fra kontor til felt, kvalitetssikring og kvalitetskontroll.


Velkommen til ${RESELLERNAME} kundebehandling
Vennligst opt-in for å motta hjelp
Jeg samtykker i at Autodesk kan dele navnet mitt og e-postadressen min med ${RESELLERNAME} slik at ${RESELLERNAME} kan gi installasjonsstøtte og sende meg markedsføringskommunikasjon. Jeg er innforstått med at forhandleren vil ha ansvaret for hvordan disse dataene blir brukt og administrert.

Du må legge inn en e-postadresse E-postadressen du har lagt inn, er ugyldig.

${RESELLERNAME}
-