Nøkkelfunksjoner i Revit

Funksjonene som stadig utvikler seg, samt verktøysettene for flere fagfelt i Revit®, kan hjelpe alle fagpersoner innen arkitektur, teknikk og konstruksjon med å utføre arbeidet sitt på best mulig måte – som enkeltpersoner og i team.

Visninger av et moderne hus i Revit-brukergrensesnittet

Parametriske komponenter

Plasser vegger, dører og vinduer i et åpent, grafisk og parameterrikt system for design og formlaging.

Arbeidsdeling

Lagre, synkroniser, gå gjennom og oppdater arbeid til en sentralt delt modell i Revit-miljøet for prosjektsamarbeid.

Fortegnelser

Bruk tabeller til å registrere, filtrere, sortere, vise og dele prosjektdata på en bedre måte.

Interoperabilitet

Revit kan importere, eksportere og kobles med ofte brukte BIM- og CAD-filformater, inkludert IFC, 3DM, SKP, OBJ med mer.

Merknader

Kommuniser designintensjoner effektivt med verktøy for merking, dimensjonering og illustrering i 2D og 3D.

Globale parametre

Legg inn designintensjoner med parametre for hele prosjektet, som fungerer med radiale dimensjoner, diameterdimensjoner og likhetsbegrensninger.  

Utviklerverktøy og løsninger

Utvid Revits funksjonalitet med Dynamo, API-tilgang, utviklerløsninger og BIM-innhold i Autodesk App Store.

Generative Design i Revit

Evaluer og sammenlign designalternativer i større skala med generativt design i Revit. Eksklusivt for abonnenter av AEC Collection.

Synlighetsinnstillinger og overstyringer

Kontroller synlighet ved å skjule, vise og utheve bygningselementer. Bruk overstyringer til å tilpasse utseendet. 

3D-sammenstilling for kompleks formlaging

Opprett områdespesifikke skjema-, profil- og skissestudier i Revit-sammenstillingsmiljøet på stedet, og bruk masseserier som kan lastes inn, til å standardisere og gjenta geometri i et prosjekt.

Standard og tilpasset serieinnhold

Last innhold fra Autodesk-skyen inn i et Revit-prosjekt, eller opprett dine egne bibliotek med bygningskomponenter.

Personalisering og tilpasning

Tilpass brukergrensesnittet med konfigurerbare hurtigtaster, bånd og verktøylinjer.

Versjonshøydepunkter: Nytt i Revit 2023

Oppdag nye funksjoner for 2023

NYHET

Analyse av elektrisk foreløpig last

Elektroingeniører og designere som arbeider i Revit, kan nå dra nytte av en arkitekts PDF, DWG™ eller Revit-geometri til å utføre foreløpige lastberegninger tidligere i designprosessen – før elektrisk utstyr modelleres. (video: 2:05 min)


NYHET

Ny arbeidsflyt for strukturell analytisk modellering

Få kontroll over analytisk modellering. Knytt analytiske modellelementer til fysisk geometri, eller automatiser opprettelsen av analytiske elementer fra den fysiske modellen og dens egenskaper. Definer hierarkier, toleranser og åpninger for gulv og vegger, og synkroniser den analytiske modellen med endringer i den fysiske modellen etter hvert som designet utvikler seg. (video: 2:09 min)


EKSKLUSIVT FOR AEC COLLECTION

Forbedringer i interoperabilitet med FormIt Pro

KUN AEC COLLECTION
Koble sammen FormIt AXM-filer i Revit, og forbedre interoperabilitet for design på et tidlig stadium med FormIt Pro. Bruk funksjonen for 3D-skisse til å starte en FormIt-økt fra Revit for koblede FormIt-filer. Bruk de flytende modelleringsegenskapene til FormIt til å definere og gjenta designintensjoner, og forhåndsvis endringer før du sender dem tilbake til Revit. (video 1:58 min)


FORBEDRET

Bedre generativt design og Dynamo-forbedringer

Dra nytte av flere fleksible inndata, tydelig navngivning av metode og konsistens på tvers av grensesnitt. (video 2:20 min)


Filtrer planer etter ark

Bruk alternativet Filtrer i henhold til ark for å kun vise elementene og deres egenskaper som vises på et ark, i en plan. Manipuler visninger på arket for å vise mer eller mindre av modellen, og se at planen oppdateres dynamisk. (video: 1:26 min.)


IDÉ FRA BRUKERNE

Vis forskjøvne elementer i 2D-visninger

Juster elementposisjon i 2D-planvisninger for å gjøre dokumentasjonssettene tydeligere. (video: 52 s)


Versjonshøydepunkter: Nytt i Revit 2022

Oppdag nye funksjoner for 2022

IDÉ FRA BRUKERNE

Innebygget PDF-eksport

Del filer enkelt med eksport og batch-eksport av Revit-visninger og ark til 2D-PDF-filer med brukerdefinerte navneregler. (video: 1:10 min.)


IDÉ FRA BRUKERNE

Dupliserte ark

Gjør dokumentasjonen raskere med dialogboksen for duplisering av ark for å reprodusere tittelfelt og parametre, detaljer og visninger på ark. (video: 1:27 min)


FORBEDRET

Forbedret IFC-ytelse

Koble til og eksporter til IFC med Open Design Alliance-programvareutviklingssettet (ODA), for å forbedre ytelsen.


FORBEDRET

Forbedringer i interoperabilitet

Koble sammen skjemaoppretting med dokumentering, med forbedret interoperabilitet for Revit med verktøy som Rhino og FormIt Pro. (video: 1:20 min)


Forbedret dokumentasjonseffektivitet

Forbedringer i planleggings- og merknadsverktøyene gjør det enklere å fange opp og kommunisere designintensjoner. (video: 2:58 min)


FORBEDRET

Forbedret armeringsjernmodellering/detaljarbeid

Lag modeller raskere, mer nøyaktig og med større presisjon ved plassering og justering av armeringsjernelementer. (video: 2:14 min)


Verktøysett for flere fagfelt i Revit

Arkitektdesign

Verktøy for konseptuelt design

Artikuler skjema i Revit-sammenstillingsmiljøet med frihåndsverktøy for profilering og sammenstilling, og finjuster geometri parametrisk i prosjektmiljøet.


Analyse med Insight

EKSKLUSIVT FOR AEC COLLECTION
Bruk avanserte simuleringsmotorer og ytelsesdata for bygg integrert i Revit for å vurdere dagslysbelysning, energi for hele bygningen, oppvarmings- og nedkjølingslaster med mer.


Arkitektonisk modellering

Legg til arkitektoniske elementer i bygningsmodellen, inkludert vegger, dører og vinduer, eller definer tilpassede komponenter og serier for å oppfylle alle modelleringsbehov og detaljnivåer.


Verktøy for punktskyer

Bruk skanneverktøy til å registrere eksisterende og som-bygget-tilstander og importere dem til Revit som punktskyer.


Designvisualisering i 3D

Utforsk, valider og kommuniser designavgjørelser visuelt. Revit gjengis med høy kvalitet og presisjon via Autodesk Raytracer-gjengivelsesmotoren.


Trapper over flere etasjer

Du kan raskt skape og modifisere bygninger over flere etasjer ved å forbinde trapper til nivåene i prosjektet ditt.


Skyrendering

Produser fotorealistiske visualiseringer uten å binde opp datamaskinens ressurser eller bruke spesiell renderingsmaskinvare.


Konstruksjonsteknikk og fabrikasjon

NYHET

Analytisk dreven modellering

Bruk nøyaktige og allsidige verktøy for strukturell analyse for å vurdere og tilpasse designintensjoner etter hvert som BIM-modellen utvikler seg. Automatiser analytisk representasjon, kjør flere analyser fra én BIM-modell, planlegg data for dokumentasjon og sørg for kvalitetskontroll av strukturelt design. Nytt i Revit 2023.


Detaljert planlegging av armering

Skap 3D-forsterkningsdesign for plasstøpt betong og forhåndsstøpte betongstrukturer. Produser tegningsdokumentasjon av armering med armeringsjernplaner.


Modellering av bygningsstål

Modeller mer detaljerte forbindelser med tilgang til en rekke parametriske stålforbindelser i Revit eller ved å lage dine egne tilpassede stålforbindelser.


Toveiskoblinger med analyse

Integrer analyseresultater i BIM-prosessen og arbeid i en iterativ design-arbeidsflyt.


Dynamo for konstruksjonsteknikk

Dynamo gir strukturingeniører, designere og detaljister verktøy for å bygge strukturer med minimalt energiforbruk og mulighet til å lage egne designverktøy.


Tilkobling med stålfabrikkering

Interoperabilitet mellom Revit og Advance Steel gir sømløs BIM-arbeidsflyt fra ståldesign til tilvirkning.


VVS og fabrikasjon

NYHET

Analyse av elektrisk foreløpig last

Elektroingeniører og designere som arbeider i Revit, kan nå dra nytte av en arkitekts PDF, DWG eller Revit-geometri til å utføre foreløpige lastberegninger tidligere i designprosessen – før elektrisk utstyr modelleres.


VVS- og elektrosystemanalyse

Systemanalyse optimerer ditt design og modellering av VVS-systemer, noe som lar deg ta datadrevne designavgjørelser. 


Design og dokumentasjon av VVS-systemer

Bruk Revit til å designe komplekse kanal- og rørsystemer for spesifikke formål med mekanisk designinnhold.


Design og dokumentasjon av elektriske systemer

Design, modeller og dokumenter elektriske systemer. Hold styr på elektriske belastninger i hele det elektriske distribusjonssystemet.


Design og dokumentasjon av rørsystemer

Opprett sanitærsystemer med graderte rør, og utform rørsystemer for dokumentasjon og design.


VVS- og elektrofabriksjonsdetaljer

Skap tilvirkningsklare modeller i Revit. Du kan modellere og koordinere MEP LOD 400-komponenter.


Insight-integrering

Insight lar deg optimalisere bygningenes ytelse med sentralisert tilgang til ytelsesdata og avanserte analysemotorer.


Konvertering til fabrikasjonstjeneste

Bruk det nye verktøyet Design to Fabrication til å konvertere modellelementer på designnivå til detaljerte elementer på konstruksjonsnivå.


Fabrikasjonsdokumentasjon

Dokumenter layout for modellene mer effektivt. Dokumenter, planlegg og merk fabrikasjonselementer.


Bygg og anlegg

Konstruksjonsmodellering

Utled konstruksjonsinnsikt fra designmodeller. Del og manipuler vegglag og betonghellinger, og forbered tegninger for fabrikasjon.


Interoperabilitet med Naviswork

Åpne en Navisworks koordineringsmodell direkte i Revit for å koordinere designet ditt med arbeidet til team som bruker annen programvare.


Importer/eksporter 2D-ark

Bring AutoCAD-filer inn i eller ut av Revit, og forbered ark for eksport til fabrikanter, underleverandører eller andre prosjektinteressenter i det formatet de trenger.


Byggbarhetsinformasjon

Utvid designintensjonsmodeller med de detaljene som er nødvendige for å møte kravene til konstruksjonsteamene.


Beregningsdesign og utviklerverktøy

Generativt design

EKSKLUSIVT FOR AEC COLLECTION
Produser designalternativer raskt basert på mål og begrensninger du setter. Eksklusivt for abonnenter på AEC Collection. (video: 2:46 min)


Dynamo for Revit

Automatiser og optimaliser BIM-arbeidsflyt med et grafisk programmeringsgrensesnitt med åpen kildekode som blir installert sammen med Revit.