Hovedfunksjoner i ShotGrid

ShotGrid™ brukes av kreative personer over hele verden og er et sentralt navn som forener produksjonsstyringen og den kreative prosessen slik at arbeidet i studioet blir mer effektivt.

Prosjektoversikten i ShotGrid programvare med oppdatering av leveringsfrister og status

Prosjektstyring i sanntid

Se hvert trinn i produksjonen slik at du kan spore bilder og ressurser når de beveger seg gjennom datasamlebåndet i sanntid

Visning av ressursplanlegging

Identifiser overbelastede eller ubenyttede artister i studioet og etterjuster enkelt arbeidet for optimal ytelse

Produksjonsoversikt

Visualiser viktige produksjonsdata med grafkontrollprogram og tidsserier, statuslogg og diagram over gjenstående arbeid

Kontekstbasert gjennomgang

Foreta godt informerte gjennomganger med tilgang til produksjonens tidligere merknader, versjoner, statuser med mer

Medieavspilling hvor som helst fra

Gi tilbakemelding hvor som helst fra med fargepresis avspilling av høy kvalitet på nett, skrivebordl og mobi.

Redigeringsintegrasjon

Gå gjennom det endelige produktet og hent raskt opp klipp for å underbygge kreative beslutninger

Integreringer av plug-and-play

Design et egendefinert datasamlebånd med integrerte verktøy for innholdsskaping, inkludert Maya, 3ds Max og Unreal Engine

Jobb direkte i kreative apper

Få tilgang til ShotGrids produksjonsledelse, gjennomgang og godkjenningsverktøy i kreative apper

Isolasjonsfunksjonssett

Få full kontroll med medieisolasjon, utvidet reproduksjon av medier, skjerming for kontroll av nett- og medietrafikk med mer

ShotGrid-funksjoner

Produksjonsstyring

NY

Visning av ressursplanlegging

Identifiser raskt hvor artister er overbelastet eller ubenyttet i studioet, og juster enkelt arbeidet for å optimere teamytelsen.


Prosjektstyring i sanntid

Bruk ShotGrids skybaserte pipeline-verktøy for å spore, gjennomgå, godkjenne og administrere data i forbindelse med en produksjon.


Tids- og ressursplanlegging

Fordel teamets tid etter prosjekter og milepæler, så vet du alltid hvem som jobber med hva og når oppgaver skal utføres.


Produksjonsoversikt

Visualiser viktig produksjonsdata, spor prosjektets fremdrift og treff raskt beslutninger i viktige saker.


Samarbeid og gjennomgang

Kontekstbasert gjennomgang

Hent opp den rike loggen med produksjonsinformasjon, med tidligere merknader, versjoner og statuser for å underbygge kreative beslutninger under gjennomgangen.


Medieavspilling hvor som helst fra

Vis medier og gi tilbakemelding hvor som helst fra med nett- og mobilavspilling av høy kvalitet og full oppløsning, fargepresise gjennomganger på skrivebordet.


Redigeringsintegrasjon

Foreta en kontekstbasert gjennomgang av det endelige produktet i nettleser eller naturlig på skrivebordet med Screening Room for RV. Hent raskt opp klipp for å underbygge dine kreative beslutninger.


Vis høyoppløselige medier

Vis høyoppløselige og fargepresise medier i RV. Titt på medier, sammenlign, kommenter og gi tilbakemelding i et skytilkoblet skrivebordsmiljø.


Organiserte mediegjennomganger

Søk, se gjennom og vis medier uansett prosjekt fra ett sted. Opprett spillelister og ta nyttige notater under en gjennomgang.


Enkel gjennomgang for kunder

Kunder kan gå gjennom, kommentere og ta notater på en enkel, beskyttet nettside uansett hvor de er i verden.


Datasamlebånd og integrasjoner

Integreringer av plug-and-play

Jobb direkte i integrerte designutformingsverktøy som Maya, 3ds Max eller Unreal engine, mens du har tilgang til ShotGrids produksjonsstyring og gjennomgangsverktøy.


Jobb direkte i kreative apper

Bruk Shotgrids kraftige integreringer for å hente inn oppgaver, notater og filer til de kreative teamenes favorittdesign, modellering og visualiseringsverktøy.


Filsporing og -deling

Spor, del og publiser filer i ShotGrid fra et verktøy for innholdsskaping.


Tilpassbare API-er

Konstruer spesialverktøy og integreringer med Pipeline Toolkit, Python API og REST API.


ShotGrid Desktop

Få oversikt over ShotGrid-prosjektene dine, start enkelt de kreative appene, og sett opp integreringsverktøy fra skrivebordet.


Automatisert filbehandling

Finn og last raskt filer som er publisert til ShotGrid, og få tilgang til hvert prosjekts assosierte versjoner.


Sikkerhet

Isolasjonsfunksjonssett

Betjenes fra skyen mens sikkerhets- og ytelseskravene fra leverandørene oppfylles, inkludert full kontroll over medieisolasjon, utvidet mediereproduksjon, skjerming for kontroll av nett- og medietrafikk samt bedre IP-administrering.


Tredjeparters revisjoner

Independent Security Evaluators (ISE) utfører kvartalsvise revisjoner av ShotGrids nettapp og infrastruktur.


Sikkerhetsfunksjoner som er gjort
enda bedre

Bruk enkel pålogging (SSO), godkjenning med to faktorer og liste over tillatte IP-adresser for å øke sikkerheten til studioet.