Nøkkelfunksjonene til Spacemaker

Områdestudier i Spacemaker

Klar til bruk-datasett 

Spacemaker henter områdespesifikke datasett som grenser, terreng, bygninger og infrastruktur.

Verktøy for smart design 

Tegn fritt i 2D og 3D med dynamiske verktøy som måler gulvarealet i sanntid mens du tegner.

Støyanalyse 

Løs problemer knyttet til miljømessig støy og oppfyll mål for komfort og samsvar.

Vindanalyse 

Vurder hvordan området påvirkes av ulike effekter forårsaket av vind, og gi innsikt i luftstrømmønstre.

Analyse av solcellepaneler

Vurder raskt om området kan benytte elektrisitetsproduksjon fra solcellepaneler.

Dagslysanalyse 

Vurder dagslyset på området, inkludert hindrende vinkel og vertikal himmelkomponent. 

Solbaneanalyse  

Analyser antall timer med sol på bygningsfasader og på bakken, med hensyn til omgivelser og terreng.

Generativt design: Høydeundersøkelser 

Optimaliser byggenes høydefordeling innenfor de fastsatte grensene for å forbedre tettheten og bokvaliteten.

Generativt design: Områdeundersøkelser 

Skape og utvikle flere områdeplaner raskt i henhold til kriterier slik som fotavtrykk og høyde.

Design og analyse av parkering 

Spacemaker fyller automatisk det definerte parkeringsområdet med parkeringsplasser og beregner parkeringsdekning.

Importer og eksporter

Ved å bruke IFC- og OBJ-formatene kan du flytte arbeidet ditt til og fra andre programmer, inkludert Revit og AutoCAD.

Automatiske arealberegninger 

Beregn enkelt brutto gulvareal, brutto og netto indre areal, bygningsdekning, fasadeareal og uteareal.

Flere Spacemaker-funksjoner 

Andre funksjoner

Analyse av mikroklima

Vurder den termiske komforten (UTCI) til uterom raskt, enkelt og nøyaktig.


Generering av leiligheter

Generer raskt leiligheter, og definer hvilke størrelser du ønsker. Få innsikt om fordelingen av leiligheter på området ditt.


Visualisering av forskjeller 

Sammenlign raskt forslagene dine og visualiser viktige forskjeller mellom tallene og statistikken.


Utsiktanalyse 

Forstå utsiktsavstandene fra fasadene, og vurder om det er utsikt til interesseområder. 


Bygningsanalyse

Forstå raskt de ulike måledataene knyttet til bygningene på området ditt, slik som totalt volum eller gjennomsnittlig høyde.


Analyse av uteareal

Forstå kvaliteten på uteområdene. Få innsikt om mengde uteareal, støyforhold, terrengbratthet, solforhold og romslighetsnorm. 


Støy og sol i sanntid

Få en umiddelbar beregning av støy- og solnivåene på bakken med Spacemakers prediktive maskinlæringsverktøy.


Velkommen til ${RESELLERNAME} kundebehandling
Vennligst opt-in for å motta hjelp
Jeg samtykker i at Autodesk kan dele navnet mitt og e-postadressen min med ${RESELLERNAME} slik at ${RESELLERNAME} kan gi installasjonsstøtte og sende meg markedsføringskommunikasjon. Jeg er innforstått med at forhandleren vil ha ansvaret for hvordan disse dataene blir brukt og administrert.

Du må legge inn en e-postadresse E-postadressen du har lagt inn, er ugyldig.

${RESELLERNAME}
-