Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Støtte for råvareprosesser

VAULT PROFESSIONAL

Kontroller råmaterialer i stykklisten (BOM) med fleksibilitet. Få bedre håndtering av råvarer i BOM-visningen med ytterligere egenskaper og forbedret administrering av flere BOM-rader.

Vis flere egenskaper, for eksempel antall elementer og enheter, for å identifisere hva som finnes i grupperte BOM-rader.

Vis BOM-rader i en gruppe eller på flere rader direkte fra CAD-BOM-innstillingene.