Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

En enhetlig motor for elementers og filers livssyklus

VAULT PROFESSIONAL

Opprett egendefinerte livssyklusdefinisjoner for filer og elementer. Du kan også spesifisere hvem som skal kunne endre livssyklusen for filer eller få tilgang til filer i spesifikke livssykluser.

  • Legg til eller fjern livssyklusstatuser.
  • Spesifiser automatiske handlinger med livssyklusendringer.
  • Konfigurer kategoriene de ulike livssyklusene gjelder for.
  • Angi standardplaner for livssykluser.