Autodesks Partnerspesialisering

Autodesks Partnerspesialisering

I tillegg til partnernivåene kan partnere demonstrere sin ekspertise gjennom en rekke spesialiseringer. Kjernen i Partnerspesialiseringsprogrammet er en dokumentert evne til å kontinuerlig levere avanserte kundeløsninger og kundestøtte.

Partnerens medarbeidere er forpliktet til å bestå sertifiseringseksamener relatert til bransjene de jobber i. Ved å jobbe med sertifisert personale drar du nytte av denne ekspertisen. Sertifisert personale er kvalifisert til å hjelpe deg å få mest mulig ut av Autodesk-programvaren.

Det "spesialiserte" nivået betyr at Autodesk-forhandleren har ekspertise og dokumentert kompetanse innen avanserte kundeløsninger, konsulentvirksomhet, opplæring og støtte, og har spesifikk kompetanse innenfor et av følgende områder:

Bransje-, ekspertise- eller produktorientert:

 • Avansert konstruksjon
 • Avansert MEP
 • Avansert Structure
 • Bygg
 • Civil Infrastructure
 • Creative Finishing
 • industriell design og visualisering
 • Media og entertainment
 • Process & Power
 • Produkt design og manufacturing
 • Product Life Cycle Management (PLM)
 • Simulering

Autoriserte tjenester

 • Konsulentvirksomhet
 • Medlem av Autodesk Developer Network (ADN)
 • Autodesk opplæringssenter (ATC®)
 • Produkt support