• Norge

  Vi har videresendt deg til en tilsvarende side på det lokale nettstedet ditt, hvor du kan se lokale priser og kampanjer og kjøpe produkter på nettet.

  Stay on our U.S. site

Oversikt

Bygningskonstruksjonsprogramvare for BIM og CAD

Building Design Suite er en portefølje med samkjørbar programvare for 3D-bygningskonstruksjon og dokumentasjon. Den støtter bygningsinformasjonsmodellerings- og CAD-baserte arbeidsflyter for arkitekter, VVS-, elektro- og bygningsingeniører og fagfolk innen bygg og anlegg.

Fremtiden til design- og skapesuiter

Denne løsningen kan ikke kjøpes lenger. Finn ut mer om hvilke alternativer du har, deriblant våre nye bransjeløsninger, som gir enda mer funksjonalitet til en konkurransedyktig pris.


Se hva du kan gjøre

Video: Arkitekter kan tegne bedre bygninger med BIM

Design bedre bygninger med BIM. (video: 2:50 min.)

Design som oppfyller kravene

 • Jobb mer effektivt med verktøy som er designet for arkitekter
 • Utvikle mer nøyaktige tegninger av høyere kvalitet
 • Bruk både BIM- og CAD-baserte arbeidsflyter

Visualiser for å forbedre samarbeidet og utforske designalternativer

 • Bruk visualiseringer til å kommunisere hensikten med designen
 • Utforsk og presenter designalternativer
 • Evaluer designen før den oppføres

Ta veloverveide beslutninger

 • Skap mer effektive bygninger med verktøy for eneriganalyse
 • Få bedre innsikt i byggbarheten med 3D-modeller
 • Bidra til å løse konflikter før oppføringen

Video: Programvare for 3D-bygningsdesign for entreprenører

Forbedre kontrollen før og under oppføringen (video: 2:46 min)

Utforsk byggbarheten til prosjekter visuelt

 • Fastslå prosjektets kompleksitet og mengden arbeid og materialer som kreves
 • Slå sammen data for revisjon av hele prosjektet
 • Koordiner planleggingen av byggefelt og arbeidsflyter mer effektivt

Administrer kostnader mer effektivt

 • Utfør materialberegninger raskt
 • Evaluer kostnadene for designalternativer
 • Oppretthold mer nøyaktige budsjetter

Forutse og kommuniser prosjektresultater bedre

 • Simuler tidsplaner og logistikk i 4D
 • Evaluer endringer i omfang raskt
 • Sammenligne faktiske tidsplaner med anslag

Video: Programvare for 3D-bygningsdesign for ingeniører

Design og analyser strukturer med BIM (video: 2:36 min.)

Design mer effektivt

 • Design med intelligente, informasjonsrike modeller
 • Utforsk designalternativer for å velge det beste alternativet
 • Knytt designideer til analyser og fabrikasjon

Utfør analyser og lag visualiseringer

 • Kommuniser designideer mer tydelig
 • Utfør mer nøyaktige simuleringer og analyser
 • Minimer svinn og total energibruk

Samarbeid med prosjektteamene for oppføringen

 • Bidra til å løse konflikter før oppføringen
 • Del tegninger med detaljarbeidere, fabrikkanter og entreprenører
 • Dokumenter mer nøyaktig, fra design til fabrikasjon

Video: VVS- og elektroingeniører kan konstruere og dokumentere bygningssystemer

Design og dokumenter bygningssystemer med BIM. (video: 3:02 min.)

Lag bedre VVS- og elektrosystemer

 • Design mer nøyaktig med BIM
 • Design komplekse bygningssystemer på en mer effektiv måte
 • Støtt koordineringen av konstruksjonene med 3D-modeller

Lag visualiseringer for å få bedre innsikt i prosjektene

 • Kommuniser ideer med integrerte visualiseringsverktøy
 • Simuler tidlig og ofte for å bedre prosjektytelsen
 • Evaluer design før oppføringen

Design og bygg mer nøyaktig

 • Opprett mer koordinerte byggedokumenter
 • Bidra til å løse konflikter før oppføringen
 • Lever dokumentasjon, modeller og gjengivelser

Se hva bedriften din kan gjøre

Video: Se hva firmaet ditt kan få til med programvare for bygningsdesign

Se video. (2:25 min.)

Utvid forretningspotensialet som BIM-firma

 • Delta i prosjekter som krever BIM
 • Bruk effektive visualiseringer når du presenterer ideer
 • Vinn flere anbud ved å utvide tjenestetilbudet

Forbedre effektiviteten og minimer kostnadene

 • Gi teamene fleksible verktøy som dekker forskjellige behov
 • Få mer kontroll over kostnadene og tidsplanene i prosjekter
 • Skap innovativ design

Standardiser verktøysettet ditt

 • Dra nytte av avanserte teknologier
 • Minimer IT-utgiftene ved å bruke én pakke*
 • Bidra til å effektivisere opplæring og bruk med ett enkelt verktøysett

*Design-pakker er lisensiert for at én bruker kan installere og bruke hver komponent, og bruke den til å skape ytterligere verdi i arbeidsflyter og funksjonalitet. Hver sluttbruker må ha en individuell lisens for å bruke en designpakke.