Oversikt

Bygningskonstruksjonsprogramvare for BIM og CAD

Building Design Suite er en portefølje med samkjørbar programvare for 3D-bygningskonstruksjon og dokumentasjon. Den støtter bygningsinformasjonsmodellerings- og CAD-baserte arbeidsflyter for arkitekter, VVS-, elektro- og bygningsingeniører og fagfolk innen bygg og anlegg.

Fremtiden til design- og skapesuiter

Fra og med 1. august vil det ikke lenger være mulig å kjøpe denne suiten. Finn ut mer om hvilke alternativer du har, deriblant våre nye bransjeløsninger, som gir enda mer funksjonalitet til en konkurransedyktig pris.


Se hva du kan gjøre

Video: Arkitekter kan tegne bedre bygninger med BIM

Design bedre bygninger med BIM. (video: 2:50 min.)

Design som oppfyller kravene

 • Jobb mer effektivt med verktøy som er designet for arkitekter
 • Utvikle mer nøyaktige tegninger av høyere kvalitet
 • Bruk både BIM- og CAD-baserte arbeidsflyter

Visualiser for å forbedre samarbeidet og utforske designalternativer

 • Bruk visualiseringer til å kommunisere hensikten med designen
 • Utforsk og presenter designalternativer
 • Evaluer designen før den oppføres

Ta veloverveide beslutninger

 • Skap mer effektive bygninger med verktøy for eneriganalyse
 • Få bedre innsikt i byggbarheten med 3D-modeller
 • Bidra til å løse konflikter før oppføringen

Video: Programvare for 3D-bygningsdesign for entreprenører

Forbedre kontrollen før og under oppføringen (video: 2:46 min)

Utforsk byggbarheten til prosjekter visuelt

 • Fastslå prosjektets kompleksitet og mengden arbeid og materialer som kreves
 • Slå sammen data for revisjon av hele prosjektet
 • Koordiner planleggingen av byggefelt og arbeidsflyter mer effektivt

Administrer kostnader mer effektivt

 • Utfør materialberegninger raskt
 • Evaluer kostnadene for designalternativer
 • Oppretthold mer nøyaktige budsjetter

Forutse og kommuniser prosjektresultater bedre

 • Simuler tidsplaner og logistikk i 4D
 • Evaluer endringer i omfang raskt
 • Sammenligne faktiske tidsplaner med anslag

Video: Programvare for 3D-bygningsdesign for ingeniører

Design og analyser strukturer med BIM (video: 2:36 min.)

Design mer effektivt

 • Design med intelligente, informasjonsrike modeller
 • Utforsk designalternativer for å velge det beste alternativet
 • Knytt designideer til analyser og fabrikasjon

Utfør analyser og lag visualiseringer

 • Kommuniser designideer mer tydelig
 • Utfør mer nøyaktige simuleringer og analyser
 • Minimer svinn og total energibruk

Samarbeid med prosjektteamene for oppføringen

 • Bidra til å løse konflikter før oppføringen
 • Del tegninger med detaljarbeidere, fabrikkanter og entreprenører
 • Dokumenter mer nøyaktig, fra design til fabrikasjon

Video: VVS- og elektroingeniører kan konstruere og dokumentere bygningssystemer

Design og dokumenter bygningssystemer med BIM. (video: 3:02 min.)

Lag bedre VVS- og elektrosystemer

 • Design mer nøyaktig med BIM
 • Design komplekse bygningssystemer på en mer effektiv måte
 • Støtt koordineringen av konstruksjonene med 3D-modeller

Lag visualiseringer for å få bedre innsikt i prosjektene

 • Kommuniser ideer med integrerte visualiseringsverktøy
 • Simuler tidlig og ofte for å bedre prosjektytelsen
 • Evaluer design før oppføringen

Design og bygg mer nøyaktig

 • Opprett mer koordinerte byggedokumenter
 • Bidra til å løse konflikter før oppføringen
 • Lever dokumentasjon, modeller og gjengivelser

Se hva bedriften din kan gjøre

Video: Se hva firmaet ditt kan få til med programvare for bygningsdesign

Se video. (2:25 min.)

Utvid forretningspotensialet som BIM-firma

 • Delta i prosjekter som krever BIM
 • Bruk effektive visualiseringer når du presenterer ideer
 • Vinn flere anbud ved å utvide tjenestetilbudet

Forbedre effektiviteten og minimer kostnadene

 • Gi teamene fleksible verktøy som dekker forskjellige behov
 • Få mer kontroll over kostnadene og tidsplanene i prosjekter
 • Skap innovativ design

Standardiser verktøysettet ditt

 • Dra nytte av avanserte teknologier
 • Minimer IT-utgiftene ved å bruke én pakke*
 • Bidra til å effektivisere opplæring og bruk med ett enkelt verktøysett

*Design-pakker er lisensiert for at én bruker kan installere og bruke hver komponent, og bruke den til å skape ytterligere verdi i arbeidsflyter og funksjonalitet. Hver sluttbruker må ha en individuell lisens for å bruke en designpakke.