Oversikt

3D-designverktøy for infrastruktur

Bruk de intelligente, modellbaserte verktøyene i Infrastructure Design Suite til å få mer nøyaktig, tilgjengelig og nyttig innsikt i livssyklusen til infrastrukturprosjekter. 

 

Se på video (2:23 min.)

Fremtiden til design- og skapesuiter

Fra og med 1. august vil det ikke lenger være mulig å kjøpe denne suiten. Finn ut mer om hvilke alternativer du har, deriblant våre nye bransjeløsninger, som gir enda mer funksjonalitet til en konkurransedyktig pris.


Se hva du kan gjøre

Video: Infrastructure Design Suite civil engineering software for better design decisions

Forstå og kommuniser avhengighetsforholdene i prosjekter bedre

 • Utforsk og kommuniser designkonsepter
 • Få prosjektene godkjent raskere og vinn flere jobber
 • Øk innsikten i prosjektets byggbarhet

Oppretthold mer konsistente data, kontektser og prosesser

 • Slå sammen data fra en rekke formater
 • Utvikle mer konsistent og nøyaktig byggedokumentasjon
 • Overhold bransjestandarder enklere

Reager raskere på endringer

 • Få mer fleksibilitet til å gjøre endringer i designen
 • Bruk fagspesifikke verktøy for å strømlinjeforme prosessen
 • Forbedre designen ved å utføre tekniske analyser

View video highlighting benefits for transportation and urban planners

Slå sammen og visualiser data mer effektivt

 • Administrer data fra mange kilder
 • Opprett store, datarike bymodeller
 • Styrk innsikten i eksisterende forhold

Analyser informasjon for å gjøre bedre beslutninger

 • Utfør romanalyser for å bidra til å analysere trender
 • Forenkle identifiseringen av prioriterte områder
 • Analyser effekten av nye utviklinger

Kommuniser prosjektalternativer enklere

 • Modeller og visualiser alternativer raskere
 • Vis frem intensjoner mer effektivt med realistiske visualiseringer
 • Opprett temakart for å støtte renderingskrav

View video highlighting civil engineering software benefits for electric distribution networks

Se på video (2:39 min)

Lag mer energieffektiv design

 • Design i AutoCAD-omgivelser
 • Forbedre nøyaktigheten med regelbaserte standarder
 • Jobb raskere med maler og arbeidsflyter

Omtimaliser med analyser

 • Beregn spenningsfall og -variasjoner
 • Beregn belastning på kabler under bakken
 • Beregn belastningen til vind og is

Lever mer komplett dokumentasjon

 • Lever dokumentasjon i én enkel pakke
 • Tilby mer komplette tekniske data
 • Automatiser opprettelsen av materialberegninger

Se hva bedriften din kan gjøre

View Stantec customer video highlighting benefits for engineering firms

Vis video (1:33 min.)

Opprett bedre forslag

 • Vis at du forstår behovene i prosjekter bedre
 • Opprett mer realistiske forslag for designalternativer
 • Kommuniser alternativer mer effektivt

Minimer avhengighetsforholdene i prosjekter

 • Opprett visualiseringer for å bedre validere designbeslutninger
 • Bidra til å minimere mengden feil i byggedokumentasjonen
 • Finn problemer før oppføringen

Forbedre lønnsomheten

 • Bruk verktøy til å spare tid i prosjekter med faste kostnader
 • Gjør det enklere å utføre endringer i siste øyeblikk
 • Støtt produktiviteten med mer konsistente data

Model for city of Bamberg, Germany

Produser bedre design

 • Minimer antallet feil med modellbaserte verktøy
 • Oprimaliser basert på integrerte analyser
 • Minimer antallet feil i dokumentasjonen

Forbedre koordineringen

 • Del informasjon med team og interessenter
 • Generer byggedokumentasjon som et biprodukt av designen.
 • Bidra til å finne feil tidligere for å minimere feil i felten

Oppnå bedre gjennomsiktighet

 • Tiltrekk mer konkurransedyktige bud
 • Forbedre nøyaktigheten til kostnadsanslag
 • Vis frem effekter med mer realistiske visualiseringer

View Southern California Edison customer video highlighting benefits for electric utilities

Vis video (4:30 min.)

Forbedre designeffektiviteten

 • Forbedre overføringen av kunnskap
 • Optimaliser arbeidsflyter for å minimere mengden omarbeiding
 • Ta i bruk bransjestandarder for designen

Forbedre materialforbruket

 • Optimaliser materialbruken med tekniske analyser
 • Forbedre design-til-oppføring-prosesser
 • Lever mer nøyaktige anslag

Få mer tillit til dataene

 • Bidra til å redusere tidkrevende prosesser
 • Minimer etterslepet for ferdigstilte elementer
 • Lever designdata til selskapet

View Mortenson Construction customer video highlighting benefits for construction firms

Se på video (3:46 min)

Utforsk byggbarheten virtuelt

 • Slå sammen data for evaluering av hele prosjekter
 • Forstå omfanget og materialbehovet bedre
 • Koordiner planleggingen av arbeidsflyter og byggeplasser mer effektivt

Forbedre påliteligheten til kostnadsanslagene

 • Opprett materialberegninger raskere
 • Evaluer kostnadene for designalternativer
 • Bidra til å løse konflikter før oppføringen

Forutsi prosjektresultater med større nøyaktighet

 • Simuler tidsplaner og logistikk i 4D.
 • Evaluer og kvanitifiser endringer i omfang
 • Kommuniser planer bedre til interessentene

Gratis Autodesk programvarelisens og/eller skybaserte tjenester er underlagt godtagelse og overholdelse av vilkår og betingelser i lisensavtalen, i den grad det er aktuelt, som følger med slik programvare eller skybaserte tjenester.