• Norge

  Vi har videresendt deg til en tilsvarende side på det lokale nettstedet ditt, hvor du kan se lokale priser og kampanjer og kjøpe produkter på nettet.

  Stay on our U.S. site

Oversikt

3D-designverktøy for infrastruktur

Bruk de intelligente, modellbaserte verktøyene i Infrastructure Design Suite til å få mer nøyaktig, tilgjengelig og nyttig innsikt i livssyklusen til infrastrukturprosjekter. 

 

Se på video (2:23 min.)

Fremtiden til design- og skapesuiter

Denne løsningen kan ikke kjøpes lenger. Finn ut mer om hvilke alternativer du har, deriblant våre nye bransjeløsninger, som gir enda mer funksjonalitet til en konkurransedyktig pris.


Se hva du kan gjøre

Video: Infrastructure Design Suite civil engineering software for better design decisions

Forstå og kommuniser avhengighetsforholdene i prosjekter bedre

 • Utforsk og kommuniser designkonsepter
 • Få prosjektene godkjent raskere og vinn flere jobber
 • Øk innsikten i prosjektets byggbarhet

Oppretthold mer konsistente data, kontektser og prosesser

 • Slå sammen data fra en rekke formater
 • Utvikle mer konsistent og nøyaktig byggedokumentasjon
 • Overhold bransjestandarder enklere

Reager raskere på endringer

 • Få mer fleksibilitet til å gjøre endringer i designen
 • Bruk fagspesifikke verktøy for å strømlinjeforme prosessen
 • Forbedre designen ved å utføre tekniske analyser

View video highlighting benefits for transportation and urban planners

Slå sammen og visualiser data mer effektivt

 • Administrer data fra mange kilder
 • Opprett store, datarike bymodeller
 • Styrk innsikten i eksisterende forhold

Analyser informasjon for å gjøre bedre beslutninger

 • Utfør romanalyser for å bidra til å analysere trender
 • Forenkle identifiseringen av prioriterte områder
 • Analyser effekten av nye utviklinger

Kommuniser prosjektalternativer enklere

 • Modeller og visualiser alternativer raskere
 • Vis frem intensjoner mer effektivt med realistiske visualiseringer
 • Opprett temakart for å støtte renderingskrav

View video highlighting civil engineering software benefits for electric distribution networks

Se på video (2:39 min)

Lag mer energieffektiv design

 • Design i AutoCAD-omgivelser
 • Forbedre nøyaktigheten med regelbaserte standarder
 • Jobb raskere med maler og arbeidsflyter

Omtimaliser med analyser

 • Beregn spenningsfall og -variasjoner
 • Beregn belastning på kabler under bakken
 • Beregn belastningen til vind og is

Lever mer komplett dokumentasjon

 • Lever dokumentasjon i én enkel pakke
 • Tilby mer komplette tekniske data
 • Automatiser opprettelsen av materialberegninger

Se hva bedriften din kan gjøre

View Stantec customer video highlighting benefits for engineering firms

Vis video (1:33 min.)

Opprett bedre forslag

 • Vis at du forstår behovene i prosjekter bedre
 • Opprett mer realistiske forslag for designalternativer
 • Kommuniser alternativer mer effektivt

Minimer avhengighetsforholdene i prosjekter

 • Opprett visualiseringer for å bedre validere designbeslutninger
 • Bidra til å minimere mengden feil i byggedokumentasjonen
 • Finn problemer før oppføringen

Forbedre lønnsomheten

 • Bruk verktøy til å spare tid i prosjekter med faste kostnader
 • Gjør det enklere å utføre endringer i siste øyeblikk
 • Støtt produktiviteten med mer konsistente data

Model for city of Bamberg, Germany

Produser bedre design

 • Minimer antallet feil med modellbaserte verktøy
 • Oprimaliser basert på integrerte analyser
 • Minimer antallet feil i dokumentasjonen

Forbedre koordineringen

 • Del informasjon med team og interessenter
 • Generer byggedokumentasjon som et biprodukt av designen.
 • Bidra til å finne feil tidligere for å minimere feil i felten

Oppnå bedre gjennomsiktighet

 • Tiltrekk mer konkurransedyktige bud
 • Forbedre nøyaktigheten til kostnadsanslag
 • Vis frem effekter med mer realistiske visualiseringer

View Southern California Edison customer video highlighting benefits for electric utilities

Vis video (4:30 min.)

Forbedre designeffektiviteten

 • Forbedre overføringen av kunnskap
 • Optimaliser arbeidsflyter for å minimere mengden omarbeiding
 • Ta i bruk bransjestandarder for designen

Forbedre materialforbruket

 • Optimaliser materialbruken med tekniske analyser
 • Forbedre design-til-oppføring-prosesser
 • Lever mer nøyaktige anslag

Få mer tillit til dataene

 • Bidra til å redusere tidkrevende prosesser
 • Minimer etterslepet for ferdigstilte elementer
 • Lever designdata til selskapet

View Mortenson Construction customer video highlighting benefits for construction firms

Se på video (3:46 min)

Utforsk byggbarheten virtuelt

 • Slå sammen data for evaluering av hele prosjekter
 • Forstå omfanget og materialbehovet bedre
 • Koordiner planleggingen av arbeidsflyter og byggeplasser mer effektivt

Forbedre påliteligheten til kostnadsanslagene

 • Opprett materialberegninger raskere
 • Evaluer kostnadene for designalternativer
 • Bidra til å løse konflikter før oppføringen

Forutsi prosjektresultater med større nøyaktighet

 • Simuler tidsplaner og logistikk i 4D.
 • Evaluer og kvanitifiser endringer i omfang
 • Kommuniser planer bedre til interessentene

Gratis Autodesk programvarelisens og/eller skybaserte tjenester er underlagt godtagelse og overholdelse av vilkår og betingelser i lisensavtalen, i den grad det er aktuelt, som følger med slik programvare eller skybaserte tjenester.