KONTOADMINISTRASJON FOR ADMINISTRATORER

Samkjøre betalingsdatoer


Hvis du har flere abonnementer med samme periodelengde og betalingsmåte, kan kontraktadministratorer samkjøre faktureringsdatoer for å konsolidere kontoutskrifter og forenkle faktureringsprosessen.

 

Kjøp som gjøres med PayPal kan ikke justeres med mindre du endrer betalingsmåte til et kredittkort.

 

Hvis du har flere kontrakter med ulike periodelengder og betalingsmåter, kan du kontakte forhandleren eller Autodesk-salgsavdelingen for å slå sammen kontraktene og samkjøre betalingsdatoene (se Samordning av kontrakter).

 

Når du samkjører betalingsdatoer, betaler du én enkel proporsjonal pris for å forlenge abonnementene slik at de fornyes på samme dato som andre abonnementer. Den proporsjonale prisen inkluderer alle lisensene du har for denne perioden og inkluderer ikke skatter eller avgifter. Hvis du avbryter abonnementet før neste fornyelse, får du refundert det proporsjonale beløpet.

 

Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for abonnementer som kjøpes på nettet fra Autodesk.

Slik samkjører du betalingsdatoer

  1. Logg på Autodesk-kontoen på manage.autodesk.com og gå til Fakturering og bestillinger > Kommende betalinger.

  2. Klikk på Samkjør betalingsdatoer.

  3. Abonnementene som er kvalifisert for samkjøring samles. Velg abonnementene du vil endre, og klikk på Samkjør.

  4. I bekreftelsesskjermbildet ser du gjennom valget ditt og klikker på Fortsett. 
    Merk: Kredittkortet som ble brukt til å kjøpe abonnementet, belastes for å forlenge fornyelsesdatoene. Hvis du vil bruke et annet kort, må du endre betalingsmåte før du fullfører transaksjonen.

  5. Se gjennom skjermbildet for faktureringsbekreftelse, og klikk på Send bestilling. Ordrebekreftelsen vises, og du mottar en e-postbekreftelse.


Need help?

Tell us about your issue and find the best support option.