KONTOADMINISTRASJON FOR ADMINISTRATORER

Datafelt for eksport i bruksrapporteringen


Datafeltene for eksport som er oppført i denne tabellen, er også tilgjengelige via Forge Eksport bruks-API (bare Premium-plan).

 

Felt inkludert i bruksdelen avhenger av ditt teams innstillinger for personlige data (PII). Hvis PII er av, vises enkelte verdier med fem stjerner *****. Hashed_autodesk_id er en kode som er unik for hver autodesk_id. 

 

Datafelt tilgjengelig for eksport i Brukeradministrasjon

 

Kolonnenavn Abonnementer-seksjon Brukere-seksjon Bruk-seksjon
(Lisensbruk,
ikke Premium
eller Premium PII av)
Bruk-seksjon
(Lisensbruk,
Premium, PII på)

access_method

       

access_option

   

ja

ja

autodesk_id

 

ja

 

ja

autorenew_date

ja

     

contract_manager_email

       

contract_number

ja

     

day_used

   

ja

ja

e-post

 

ja

 

ja

end_date

ja

     

first_name

 

ja

 

ja

hashed_autodesk_id

   

ja

ja

last_name

 

ja

 

ja

offering_name

ja

ja

ja

ja

plan

       

product_name

 

ja

ja

ja

seat_quantity

       

reseller_email

ja

     

reseller_name

ja

     

Rolle

 

ja

   

seat_quantity

ja

     

start_date

ja

     

subscription_id

ja

     

subscription_status

ja

     

team_alias

ja

ja

ja

ja

avtaletid

ja

     

tokens_used

       

usage_type

       

account_status

       

versjon

   

ja

ja


Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support