KONTOADMINISTRASJON FOR ADMINISTRATORER

Datafelt for eksport i bruksrapporteringen


Datafeltene for eksport som er oppført i denne tabellen, er også tilgjengelige via Forge Eksport bruks-API (bare Premium-plan).

 

Felt inkludert i bruksdelen avhenger av ditt teams innstillinger for personlige data (PII). Hvis PII er av, vises enkelte verdier med fem stjerner *****. Hashed_autodesk_id er en kode som er unik for hver autodesk_id. 

 

Datafelt tilgjengelig for eksport i Brukeradministrasjon

 

Kolonnenavn Abonnementer-seksjon Brukere-seksjon Bruk-seksjon
(Lisensbruk,
ikke Premium
eller Premium PII av)
Bruk-seksjon
(Lisensbruk,
Premium, PII på)

access_method

       

access_option

   

ja

ja

autodesk_id

 

ja

 

ja

autorenew_date

ja

     

contract_manager_email

       

contract_number

ja

     

day_used

   

ja

ja

e-post

 

ja

 

ja

end_date

ja

     

first_name

 

ja

 

ja

hashed_autodesk_id

   

ja

ja

last_name

 

ja

 

ja

offering_name

ja

ja

ja

ja

plan

       

product_name

 

ja

ja

ja

seat_quantity

       

reseller_email

ja

     

reseller_name

ja

     

Rolle

 

ja

   

seat_quantity

ja

     

start_date

ja

     

subscription_id

ja

     

subscription_status

ja

     

team_alias

ja

ja

ja

ja

avtaletid

ja

     

tokens_used

       

usage_type

       

account_status

       

versjon

   

ja

ja


Need help?

Tell us about your issue and find the best support option.