KONTOADMINISTRASJON FOR ADMINISTRATORER

Vanlige spørsmål om bruksrapportering


Vanlige spørsmål

Hvordan defineres bruk?

Når du starter et produkt, starter bruken og registreres. Den stopper når du lukker produktet. Bruken rapporteres etter antall dager et produkt brukes. 

 

Sophie lanserer for eksempel AutoCAD klokken 19 mandag kveld. Hun lukker AutoCAD klokken 17 tirsdag. Hennes bruk vil bli rapportert som en dags bruk på mandag (hvis hun bruker Flex-tokener, vil hun bare bli belastet tokenprisen for en dag). Ingen bruk telles på tirsdag da hun lukker produktet etter mindre enn 24 timer. Dessuten, hvis Sophie lanserer AutoCAD flere ganger i løpet av den 24-timersperioden, telles bruken hennes fortsatt bare i mandagsrapporten. 

Hva om jeg starter et produkt ved et uhell? Er bruk fortsatt inkludert i rapporteringen?

Hvis du åpner et produkt i mindre enn fem minutter, er det ikke inkludert i den daglige bruken og brukerantallet. Hvis du bruker Flex, rapporteres tokener som belastes som 0.  

Hvorfor rapporteres null tokenbruk?

Visse funksjoner i et produkt utløser tilgang til produktet. Selv om bruk telles i produkter som brukes og brukerberegninger, blir du ikke belastet noen tokener.

Hvordan rapporteres hvert tidsintervall jeg velger?

Hvert valgte intervall teller antall dager i gjeldende måned og månedene før gjeldende måned. Hvis du for eksempel velger de siste 12 månedene den 9. desember, inkluderer rapporteringen 9 dager pluss de 11 månedene før. 

Hva skjer når jeg kobles fra Internett?

Hvis du bruker Flex-tokener, kan du få tilgang til produkter i maksimalt 24 timer etter at du sist logget på og koblet fra Internett. Etter 24-timersperioden slutter produktene å fungere. Hvis du har et enkeltbrukerabonnement, kan du få tilgang til produkter i maksimalt 30 dager etter at du sist logget på og koblet fra Internett. 

Hva betyr "Sist behandlet tid" i bruksrapporteringen?  

Det betyr den siste datoen og klokkeslettet som vises i lokal tidssone da bruksrapporteringen ble oppdatert og rapportert i Autodesk-kontoen.

Hvorfor ser jeg ikke de korrekte rapporteringsdataene?

Rapporteringsdataene kan være unøyaktige av følgende årsaker:

  • Hvis du abonnerer på et enkeltprodukt og en bransjesamling som inneholder det samme produktet i samme kontrakt.

  • Hvis flere brukere får tilgang til et produkt med samme brukernavn og passord. Sørg for at hver bruker er tilordnet et produkt i Autodesk-kontoen og logger på med egen e-postadresse og passord. 

Hvilke produkter er tilgjengelig for bruksrapportering?


Need help?

Tell us about your issue and find the best support option.