KONTOADMINISTRASJON FOR ADMINISTRATORER

Legge til og fjerne brukere


Administratorer legger til og fjerner brukere i Autodesk-kontoen. Hvis du vil gi brukerne tilgang til Autodesk-produkter og -tjenester, kan du invitere dem enkeltvis eller importere dem samtidig. Inviterte brukere mottar en bekreftelses-e-post med en lenke for å opprette en konto med sin egen e-postadresse og passord. Fra kontoen sin kan de laste ned produkter og få tilgang til støtte, selv om kunder med Premium- og Enterprise-planer kan begrense tilgangen til administratorer.

 

Merk: Hvis du har en nettverkslisens (flerbrukerlisens), vil ikke brukerne se produktet i Autodesk-kontoen.

 

Hvis du en Premium- eller Enterprise-plan med SSO (Single Sign-On), kan brukere legges til automatisk. Når SSO er aktivert for domenet ditt, vil alle brukere som kan godkjennes på domenet ditt uten en eksisterende Autodesk-konto, få en konto opprettet og lagt til i selskapets Autodesk-leier.

 

For hver av de følgende prosedyrene må du først logge på Autodesk-kontoen på manage.autodesk.com.


Slik legger du til enkeltbrukere

 1. Velg Brukeradministrasjon > Etter bruker i navigasjonsmenyen.
 2. Klikk på Inviter brukere. Hvis brukerne er organisert etter team, velger du aktuelt team fra rullegardinlisten.
 3. Skriv inn en brukers for- og etternavn samt e-postadresse.
 4. Klikk på Send invitasjon.
  En brukers kontostatus avhenger av at de godtar invitasjonen. De har ikke tilgang til produkter eller tjenester før du tilordner dem. Hvis en bruker ikke godtar den innen sju dager, sender du invitasjonen på nytt.

Merk: Hvis du har en Premium-plan med SSO (Single Sign-On), kan brukere legges til automatisk.


Slik importerer du en liste over brukere

 1. Klargjør en CSV-fil som inneholder opptil 5 000 brukere du vil importere.
  1. Angi én enkelt rad for hver bruker.
  2. Angi tre kolonner: Fornavn, Etternavn og E-postadresse.
   Merk: Brukere som allerede finnes i teamet ditt, ignoreres.
 2. Velg Brukeradministrasjon > Etter bruker i navigasjonsmenyen.
 3. Klikk på Inviter brukere. Hvis brukerne er organisert etter team, velger du ett fra rullegardinlisten.
  Merk: Hvis du bruker klassisk brukeradministrasjon, kan du se Legge til brukere i klassisk brukeradministrasjon.
 4. Velg Importer-fanen, og klikk på Last opp CSV-fil. Du kan fortsette å arbeide mens filen lastes opp. Et varsel vises når importen er fullført.

Merk: Massetilordnede brukere mottar ikke e-poster om nye oppdrag.


Slik fjerner du brukere

Primære, sekundære og SSO-administratorer kan fjerne brukere fra Autodesk-kontoen. Hvis du sletter en bruker, fjernes tilgangen til produkter og tjenester, men den personlige Autodesk-kontoen slettes ikke.

 1. Velg Brukeradministrasjon > Etter bruker (du vil bare se Brukeradministrasjon hvis du er administrator).
 2. Velg en bruker.
 3. Klikk på Fjern bruker-ikonet (ved hjelp av brukerens kontaktinformasjon).
 4. I bekreftelsesvinduet klikker du på Fjern bruker.

Merk: Primære administratorer kan ikke fjernes med mindre administratorrettighetene deres fjernes. Alle administratorer kan fjerne andre sekundære administratorer og SSO-administratorer.


Slik fjerner du flere brukere samtidig

Fra og med november 2022 kan du velge å fjerne mer enn en bruker fra teamet ditt.

 

Du kan ikke fjerne hovedadministratorer eller brukere som er lagt til fra en katalogsynkronisering (Premium-plan). Fjernede brukere vil miste tilgang til produkter som er tildelt av dette teamet.

 1. Logg på kontoen din på  manage.autodesk.com, og klikk på Brukeradministrasjon > Etter bruker.
 2. Klikk på avkrysningsboksen for å velge en eller flere brukere. Et banner vises der du kan se hvor mange brukere du har valgt.
 3. Klikk på Fjern fra team.
 4. I bekreftelsesvinduet klikker du på Fjern.

Merk: På dette tidspunktet er den eneste tilgjengelige massehandlingen å fjerne brukere.


Fjerne tilgang til nettsteder for skysamarbeid

Når det gjelder samarbeidsprodukter, må du kanskje utføre flere trinn for å deaktivere tilgangen til samarbeidsnettstedene og prosjektdataene.

 

Tabellen nedenfor beskriver områdetilgang etter at en bruker er fjernet.

Produkt Bruker deaktivert Brukertilgang
Autodesk Construction Cloud (ACC) Nei Forblir aktiv
BIM 360 Nei Forblir aktiv
Fusion Team Ja Inaktiv. Får ikke tilgang til områdedata
Info360 Nei Forblir aktiv
ShotGrid Ja Inaktiv. Får ikke tilgang til områdedata
Forma Ja Inaktiv. Får ikke tilgang til områdedata
Tandem Nei Forblir aktiv
Upchain Nei Forblir aktiv

Hvis en fjernet bruker forblir aktiv, kontakter du administratoren for samarbeidsområdet for å deaktivere eller fjerne brukeren fra området.

 

Se hjelpen for samarbeidsproduktet for instruksjoner om hvordan du administrerer brukertilgang. Hvis du vil administrere medlemsstatus i BIM 360 eller ACC, kan du se Administrere kontomedlemmer.


Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support