KONTOADMINISTRASJON FOR ADMINISTRATORER

Administratorroller for brukeradministrasjon


Administratorer tilordner brukere produkter og tjenester i Autodesk-kontoen. Brukeradministrasjon omfatter tre typer administratorer:

 • Primær administrator (som standard kontraktansvarlig)
 • Sekundær administrator
 • Enkel pålogging for administrator

Sekundære administratorer kan tilordnes av den primære administratoren, en SSO-administrator eller en annen sekundær administrator. Sekundære administratorer hjelper til med å administrere brukere og deres tilgang til produkter og tjenester. Det kan være flere sekundære administratorer, men bare én primær administrator.

 

Merk: Hvis brukerne administreres i klassisk brukeradministrasjon, kalles administratorene kontraktsansvarlige og programvarekoordinatorer.

 

For hver av de følgende prosedyrene må du først logge på Autodesk-kontoen på manage.autodesk.com.


Primær administrator

Det kan bare være én primær administrator per team, men samme person kan være primær administrator for mer enn ett team. Kontraktlederen – den opprinnelige kjøperen – blir primær administrator som standard.

Primære administratorroller

 • Administrere brukere og deres tilgang til produkter
 • Tilordne sekundære administratorer, SSO-administratorer, og endre den primære administratoren
 • Administrere fakturering og fornyelser hvis de også er kontraktsansvarlig
 • Administrere konfigurasjon av enkel pålogging (SSO)
 • Fungerer som det viktigste kontaktpunktet for Autodesk

Slik endrer du den primære administratoren

 

Når du endrer primær administrator, endres den tidligere primære administratoren til en sekundær administrator.

 1. Gå til Brukeradministrasjon > etter bruker.
 2. Velg den sekundære administratoren du vil angi som ny primær administrator (bare en sekundær administrator kan bli primær administrator).
 3. Klikk på Endre rolle.
 4. Velg Primær administrator, og klikk på Lagre.
 5. Klikk på Tilordne primær administrator på nytt for å bekrefte endringen.

Hvis du endrer hovedadministratoren, endres ikke eieren av abonnementet (personen som administrerer betalinger og fornyelser, og som mottar alle e-postmeldinger om abonnement, påminnelser om fornyelse og fakturaer). For nettkjøp er den eneste måten å endre abonnementseieren på, å si opp det gjeldende abonnementet og starte et nytt abonnement.

Endre kontraktadministrator

 

For forhandlerkjøp kan du endre den tilordnede kontraktadministratoren. Bare den nåværende kontraktsansvarlige kan overføre en ny person til rollen som kontraktsansvarlig. For å gjøre dette bruker den nåværende kontraktsansvarlige følgende interaktive skjema.


Sekundær administrator

Sekundære administratorer tilordnes av den primære administratoren, en SSO-administrator eller en annen sekundær administrator. Fordi sekundære administratorer er tilordnet av teamet, har de innsyn i alle brukere og produkter på det teamet. Det kan være flere sekundære administratorer på et team.

Sekundære administratorroller

 • Administrere brukere og deres tilgang til produkter
 • Tilordne flere sekundære administratorer og endre den primære administratoren
 • Administrere fakturering og fornyelse hvis de også er kontraktsansvarlige
 • Vise og eksportere rapporter om produktbruk for alle team av brukere og abonnementer

Slik tilordner du en sekundær administrator

 1. Gå til Brukeradministrasjon > etter bruker.
 2. Klikk på navnet på brukeren du vil angi som sekundær administrator.
 3. Klikk på Endre rolle.
 4. Velg Sekundær administrator, og klikk på Lagre.

SSO-administrator

I likhet med primære administratorer kan SSO-administratorer administrere SSO-konfigurasjon (single sign-on). Du kan ha flere SSO-administratorer. Med SSO trenger brukerne bare å huske ett passord for å få tilgang til nettverksressursene og Autodesk-produkter og -tjenester. Uten SSO må hver bruker logge på med en unik Autodesk-ID og passord.

Roller som SSO-administrator

 • Administrere brukere og deres tilgang til produkter
 • Tilordne flere sekundære administratorer og endre den primære administratoren
 • Administrere fakturering og fornyelse
 • Vise og eksportere rapporter om produktbruk for alle brukerteam og abonnementer

Slik tilordner du en SSO-administrator

 1. Gå til Brukeradministrasjon > etter bruker.
 2. Klikk på navnet til brukeren du vil angi som SSO-administrator.
 3. Klikk på Endre rolle.
 4. Velg SSO-administrator, og klikk på Lagre.

Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support