GRUNNLEGGENDE OM KONTOADMINISTRASJON

Endre en abonnementsperiode


I enkelte regioner kan du endre abonnementsperioden (for eksempel fra et månedlig til et årlig eller 3-års abonnement) på nettet eller ved å kontakte kundestøtte.

 

Følg trinnene basert på hvordan du kjøpte abonnementet. Hvis det ikke er noe tilgjengelig alternativ for din region, la det opprinnelige abonnementet utløpe og skaff deg et nytt med en annen periode.


Endre varigheten for abonnementer kjøpt på nettet

Den nye perioden aktiveres ikke før gjeldende periode er avsluttet. Du vil ikke bli belastet før den eksisterende perioden utløper. Du blir belastet for hele beløpet på startdatoen for den nye perioden.

  1. Logg på Autodesk-kontoen på manage.autodesk.com.
  2. I Fakturering og bestillinger > Abonnementer og kontrakter, klikker du på et produkt for å åpne abonnementsdetaljene.
  3. Bla ned til delen Fornyelsesdetaljer. Klikk på Endre under Periode.
  4. Velg en ny periode i Endre periode for abonnementet. For eksempel 1 år betalt årlig.
  5. Klikk på Bekreft. Periodeendringen din bekreftes med en startdato, og du vil motta en bekreftelses-e-post. Du kan endre perioden på nytt før denne datoen.

Endre varigheten på abonnementer kjøpt gjennom en partner

Hvis du kjøpte abonnementet fra en autorisert Autodesk-partner, kan du kontakte vedkommende slik at de kan gjøre endringen for deg.

 

Slik finner du din partners kontaktinformasjon:

  1. Logg på Autodesk-kontoen på manage.autodesk.com.
  2. Finn kontrakten i Fakturering og bestillinger > Abonnementer og kontrakter, og klikk på Fornye for å vise partnerens navn og e-postadresse.

Kontakt partneren din for å endre varigheten for neste fornyelse av dette abonnementet.

Merk: Fornye-knappen vises kun hvis det er mindre enn 90 dager til kontrakten utløper.


Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support