GRUNNLEGGENDE OM KONTOADMINISTRASJON

Endre betalingsmåte


Betalingsalternativer for abonnementer med automatisk fornyelse inkluderer kredittkort, PayPal eller bankoverføring (ACH, BACS eller SEPA). Du kan ikke redigere eller slette en eksisterende betalingsmåte. Avhengig av betalingsmåten kan du i stedet legge til en ny måte og velge den som standard betalingsmåte, eller avbryte abonnementet og kjøpe det på nytt med den nye betalingsmåten.


Endre betalingsmåten

 1. Logg på kontoen din.
 2. I Fakturering og bestillinger > Abonnementer og kontrakter velger du et produkt for å åpne abonnementsdetaljene.
 3. Klikk på Rediger i delen Betaling.
  Merk: Hvis du ser en Administrer-knapp, kan du gå til neste fremgangsmåte: Endre betalingsmåte etter bestillingsnummer.
 4. Angi den nye betalingsinformasjonen, og klikk på Lagre.

Endre betalingsmåte etter bestillingsnummer

 1. Logg på kontoen din.
 2. I Fakturering og bestillinger > Abonnementer og kontrakter velger du et produkt for å åpne abonnementsdetaljene.
 3. Klikk på Administrer for å åpne skjermbildet Finn bestillingen din.
 4. Angi bestillingsnummeret og passordet ditt. For mer informasjon om hvordan du finner bestillingsnummeret ditt, kan du se Endre fornyelse etter bestillingsnummer.
 5. Klikk på Administrer den automatiske fornyelsesavtalen
 6. Klikk på Rediger under faktureringsadressen i delen Kontoinformasjon.
 7. Klikk på Legg til ny betalingsmåte, og angi kort- eller kontoinformasjonen din.
 8. Klikk på Send.
 9. Hvis du vil angi det nye kortet som standard betalingsmåte, klikker du på Lagre for abonnement.

Feilsøke betalingsproblemer

Kontroller følgende hvis du får en feilmelding når du behandler en betaling i Autodesk-kontoen:

 • Kortnummer og utløpsdato– Av sikkerhetsgrunner kan du ikke vise eller redigere eksisterende kortinformasjon. Hvis du har angitt feil kortinformasjon eller kortet er utløpt, velger du Legg til kort for å angi kortinformasjonen på nytt som en ny betalingsmåte. Bekreft at kortnummeret og utløpsdatoen er riktig.
 • Navn og faktureringsadresse – Kontroller at navn og faktureringsadresse stemmer med informasjonen som er registrert hos kortutstederen din.
 • Beløpsgrense – Noen banker setter en grense for hvor mye du kan bruke på et individuelt kjøp eller i løpet av en enkelt dag. Selv om du har midler tilgjengelig, er det ikke sikkert at banken autoriserer kjøpet. Ring banken hvis det er tilfelle. Be dem om å autorisere kjøpet eller om å gi deg informasjon om deres retningslinjer for nettkjøp.

Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support