GRUNNLEGGENDE OM KONTOADMINISTRASJON

Bekreftelses-e-post


For å beskytte kontoen din og forhindre svindel må du verifisere og bekrefte identiteten din via e-post når du logger på for første gang. Hvis du ikke har tilgang til e-postadressen som er knyttet til kontoen, kan du kontakte eieren av kontoen og be vedkommende om å fullføre bekreftelsen (ved å klikke på lenken i e-posten).

Hvis du ikke mottar bekreftelses-e-posten:

(Vent i noen minutter på at e-posten kommer inn.)

  • Sjekk søppelmappen. Avsenderens e-postadresse er noreply@mail.accounts.autodesk.com.
  • Hvis den ikke finnes i søppelpostmappen, klikker du på Send på nytt på bekreftelsesskjermen.
  • Hvis du fortsatt har problemer, kan du kontakte brukerstøtte.

Hvis du mottar e-posten, men bekreftelseslenken ikke fungerer:

  • Kopier nettadressen fra nederst i e-posten, og lim den inn i nettleseren.
  • Hvis du fortsatt har problemer, kan du kontakte brukerstøtte.

Need help?

Tell us about your issue and find the best support option.